• 1

DJELATNICI  OŠ "KISELJAK"

ŠKOLSKA 2020./2021. GODINA 

 

   IMG 0288
 
 

Red. Broj

Ime i prezime

Predmet

1.        

Branka Knežević

razredna nastava

2.        

Katica Perić Komšić

razredna nastava

3.        

Anita Avram

razredna nastava

4.        

Silvana Bašić

razredna nastava

5.        

Anita Antić

razredna nastava

6.        

Antonela Grubešić

razredna nastava

7.        

Marijana Budimir

razredna nastava

8.        

Martina Andrijević

razredna nastava

9.        

Matea Kapetanović

razredna nastava

10.     

Sanja Novak

razredna nastava

11.     

Amarela Marjanović

razredna nastava

12.     

Nina Zujić

razredna nastava

13.     

Ana Nikačević

razredna nastava

14.     

Andrea  Klarić

razredna nastava

15.     

Lidija Križanac

razredna nastava

16.     

Andrijana Kalinić

razredna nastava

17.     

Vikica Garić

razredna nastava

18.     

Marina Bošnjak

razredna nastava

19.     

Suzana Batista

razredna nastava

20.     

Vitka Grgić

razredna nastava

21.     

Bernarda Buljan

razredna nastava

22.     

Ana Tuka

razredna nastava

23.     

Sandra Franković

hrvatski jezik

24.     

Ivan Mravak

hrvatski jezik

25.     

Boris Šimić

hrvatski jezik

26.     

Ana Uskoković

engleski jezik

27.     

Ivana Franković Koštroman

engleski i njemački jezik

28.     

Marija Stjepanović

engleski jezik

29.     

Anton Terzić

engleski jezik

30.     

Biljana Lukić

njemački jezik

31.     

Žaklina Kapetanović

tehnička kultura i matematika

32.     

Amra Babaluk

matematika

33.     

Valentina Dragojević

matematika

34.     

Božo Vlahušić

fizika

35.     

Kornelija Okić

priroda i biologija

36.     

Rinka Andrijević

biologija

37.     

Tanja Čiča

kemija

38.     

Ljiljana Vrdoljak

povijest

39.     

Marina Katava

geografija

40.     

Nikolina Pavlović

glazbena kultura

41.     

Ana Brajković

likovna kultura

42.     

Marijana Lalić

vjeronauk

43.     

Darko Pejanović

vjeronauk

44.     

Marina Bandur

vjeronauk

45.     

Valentina Vidović

informatika

46.     

Josip Bošnjak

tjelesna i zdravstvena kultura

47.     

Ivana Anić

engleski jezik

48.     

Marija Tomičić

geografija

49.     

Stefan Savić

pravoslavni vjeronauk