• 1

Što je to logoped?

 

Logoped je stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila koji radi na otklanjanu poteškoća govorno glasovne komunikacije te poteškoća čitanja i pisanja. Logoped se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom.

Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su:

- poremećaj izgovora glasova,

- disartrije,

- usporeni razvoj govora,

- nedovoljno razvijen govor,

- poremećaji ritma i tempa govora,

- disfazije i afazije dječje dobi,

- posebne jezične teškoće,

- poremećaj čitanja i pisanja,

- afazije u odrasloj dobi.

Osobe s oštećenjem sluha, sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom i autizmom imaju povećan rizik nastanka poremećaja govorno glasovne komunikacije pa su i one učestalo obuhvaćane rehabilitacijskim postupkom logopeda.

Najveći dio navedenih poremećaja nastaje u najranijem djetinjstvu pa je od iznimne važnosti pružanje logopedske pomoći upravo u tom periodu. Zbog toga je značajno da stručnu pomoć logopeda mogu dobiti upravo djeca predškolske populacije odnosno djeca koja polaze dječji vrtić ali i djeca u našoj školi.

U našoj školi kao logopedica radi Tamara Dilber.