• 1

O projektu

 

CILJ PROJEKTA

Glavni cilj: razvijati navike timskog rada uz razmjenu iskustava, uvažavanja mišljenja drugih i drugačijih te iznošenje argumentiranih stavova.

 

VREMENSKI PLAN AKTIVNOSTI PROJEKTA

 

Naziv aktivnosti I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Nosilac aktivnosti
Stupiti u kontakt s predstavnicima svjetske mreže „GLOBE“   x                      
Odrediti lokaciju i pripremiti teren za stacioniranje meteorološke postaje     x                    
Obezbjediti sredstva i postaviti opremu u školsko dvorište       x                  
Opremanje prostorija škole radi sistematizacije podataka         x                
Nabavka digitalnih čitača podataka i povezivanje sa sustavom škole u sustav „GLOBE“           x              

 

------------------

NAZIV METEOROLOŠKA STANICA
AKTIVNOST POSTAVLJANJE METEOROLOŠKE KUĆICE U ŠKOLSKOME DVORIŠTU TE STAVLJANJE METEOROLOŠKE STANICE U FUNKCIJU
TKO JE ZADUŽEN (TKO MOŽE POMOĆI, TKO MOŽE BITI UKLJUČEN)

ü  VIJEĆE UČENIKA

ü  VIJEĆE RODITELJA

ü  MENADŽMENT ŠKOLE

ü  METEOROLOŠKA SEKCIJA

ü  MEDIJI

ü  KABELSKI OPERATERI

ü  SARAJEVSKI KISELJAK d.d.

ü  MINISTARSTVO

ü  TURISTIČKA ZAJEDNICA KISELJAKA

ü  NASTVNIK TEHNIČKE KULTURE

KADA (VEMENSKI OKVIR)  VELJAČA - LIPANJ 2015. GODINE
KAKO
 • IZRADA AKCIJSKOGA PLANA
 • ODREĐIVANJE PROSTORA U ŠKOLSKOME DVORIŠTU ZA METEOROLOŠKU KUĆICU
 • NABAVKA OPREME
 • PISMO NAMJERE UPUĆENO RAZLIČITIM MOGUĆIM PARTNERIMA
GDJE
 • ŠKOLSKO DVORIŠTE
 • UČIONICA ZEMLJOPISA
RESURSI (POSTOJEĆI ILI KOJI SU NAM POTREBNI)
 • PROSTOR U ŠKOLSKOM DVORIŠTU
 • ZAŠTITNA OGRADA
 • OPREMA UČIONICE (PAMETNA PLOČA, DIGITALNA METEOROLOŠKA STANICA)
INDIKATOR
 • MEĐUSOBNA RAZMJENA ISKUSTAVA
 • UČLANJENJE U METEOROLOŠKU MREŽU „GLOBE“
 • AKTIVIRANJE VELIKOG BROJA UČENIKA ZA RAD U SEKCIJI
 • „ZNANJE“ ČITANJA I IZRADE GRAFIKONA

 

----------

 

---------------------

 

PROJEKT METEOROLOŠKE STANICE

 

Projekt meteorološke stanice smo započeli iz više razloga, a neki od njih su :

 • -          u našoj blizini nema meteorološke stanice
 • -          želimo pokrenuti novu sekciju u kojoj će učenici učiti kako iscrtati grafove od dobivenih      

                      rezultata

 • -          želimo i učenicima na zabavan način približiti područje meteorologije

Tim koji vodi projekt čine:  nastavnica zemljopisa Marina Katava koja je i voditeljica projekta; nastavnik tehničke kulture Pavo M. Slomo koji je zadužen za izradu meteorološke kućice; nastavnica Valentina Vidović koja je zadužena za tehničku potporu; učiteljica Andrea Klarić koja će pomoći pri realizaciji projekta u nižim odjelima te aktiv hrvatskoga jezika koji je pomogao pri pisanju popratnoga pisma. Također, podršku za  realizaciju projekta timu pruža  i školska  pedagoginje, kao i ravnateljica škole.

Kako smo popratno pismo poslali svim potencijalnim partnerima, među prvima nam se javila TV KISS,  želeći saznati nešto više o samome projektu. Jučer, 25.3.2015. godine, njihova ekipa je posjetila našu školu te napravila prilog o ovome projektu. Prilog možete pogledati OVDJE.

 

 

Meteorološka stanica je u funkciji od 25.2.2016. godine.