• 1
R. br. SEKCIJA Termin održavanja Nastavnici-voditelji
  PRVA POMOĆ utorak, 12:45 Sandra Franković
  MULTIMEDIJSKO NOVINARSTVO petak. 12:45 Ivan Mravak
  NOVINARSKA (engleski jezik) utorak, 12:45 Ana Uskoković
  ŠKOLSKI RADIO I DRAMSKA (njemački jezik) petak, 12:45 Biljana Lukić
  DRAMSKA srijeda, 12:45 Marijana Kobačić
   DRAMSKA (engleski jezik) četvrtak i petak, 12:45 Marija Stjepanović
  LIKOVNA četvrtak, 12:45 Zlatko Dević
  ZBOR- RITMIKA utorak i srijeda, 12:45 Nikolina Pavlović
  MLADI GEOGRAFI srijeda, 12:45 Marina Katava
  EKOLOŠKA ponedjeljak, 12:45 Kornelija Okić
  PROMETNA ponedjeljak, 12:45 Marijana Lalić
  MLADI POVJESNIČARI srijeda, 12:45 Ljiljana Vrdoljak
  MLADI KEMIČARI ponedjeljak, 12:45 Martina Kovač
  MLADI MATEMATIČARI ponedjeljak, 12:45 Tatjana Slišković
Žaklina Kapetanović
  SPORTSKA srijeda, 12:45 Josip Bošnjak
  MLADI ROBOTIČARI

utorak, 12:45 (VI. - IX. r. djevojčice)

srijeda, 12:45 (VI.-IX.r dječaci i djevojčice)

petak, 11:55 (IV i V.r)

Valentina Vidović
  NOVINARSKA (njemački jezik) srijeda, 12:45 Ivana Franković Koštroman
  FOLKLOR srijeda, 11:00 Anita Avram
Martina Andrijević
  FOLKLOR ponedjeljak, 11:30 Nevena Lubura
  RITMIKA utorak, 11:00 Matea Kapetanović
Katica Perić-Komšić
  RITMIKA utorak, 11:00 Lidija Križanac
  ZBOR ponedjeljak, 11:00 Marijana Budimir
  ZBOR srijeda, 11:00 Antonela Grubešić
  KREATIVNA srijeda, 11:00 Vikica Garić
Branka Knežević
  MAŽORETKINJE petak, 11:00 Sanja Novak
  Nina Zujić
  LIKOVNA petak, 11:50 Ana Vrdoljak
  DRAMSKA četvrtak, 11:00 Andrijana Kalinić
  NOVINARSKA srijeda, 11:00 Amarela Marjanović
  NOVINARSKA - NAŠA KRILA srijeda, 12:15 Silvana Bašić
  VJERONAUČNA srijeda, 11:00 Marina Matić
  KREATIVNA srijeda, 12:45 Mila Mikulić