• 1

Sekciju čine učenici predmetne nastave.

 

Voditelj sekcije je nastavnik likovne kulture Zlatko Dević.

Listopad  2017
 • Preslikavanje dijela pola sezana
 • Preslikavanje „GERNIKE“ P. Pikaso
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Preslikavanje slike „PLESAČICA“ E. Degaa
Studeni  2017
 • Zimski motivi – slikanje temperama
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Zaleđeni potok – slikanje,akvarel
Prosinac  2017
 • Čarolija Božićne / Novogodišnje noći, slikanje
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Kićenje jelke, slikanje
 • Nastavak rada od prethodnog sata
Siječanj  2018
 • Povratak iz lova, rad po reprodukciji dijela
 • Nastavak od prethodnog sata
Veljača  2018
 • Modeliranje, figura čovjeka- glinamol
 • Majka i dijete, lavirani tuš
 • Studija zgužvanog papira, crtež grafitna olovka
 • Slobodna tema i slobodan izbor materijala zarad
Ožujak  2018
 • Autoportret- crtež-grafitna olovka
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Autoportret- tempere
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Slobodna tema i slobodan izbor materijala
Travanj 2018
 • Skica za zidnu dekoraciju- mural
 • Nastavak rada od prethodnog sata
Svibanj  2018
 • Ptice- crtež, tuševi u boji
 • Nastavak rada od prethodnog sata
 • Studija suhe grane, olovka
 • Nastavak rada od prethodnog sata
Lipanj  2018
 • Slikanje u pejzažu- tempere
 • Kroki- figura čovjeka
 • Suđenje rezultata rada na kraju školske godine