• 1

                               ZBOR

Sekciju čine učenici:                             

 1. Dolores Franjić, VII.3
 2. Izabela Budimir, VII. 3
 3. Mia Galić, VII. 2
 4. Iva Bošnjak, VIII. 2
 5. Mia Mrnjavac, VIII.1
 6. Monika Lučić, VIII.1
 7. Marija Vujica, VIII.1
 8. Tara Vujević, VIII.1
 9. Lea Antunović, VIII.1
 10. Ivana Ljoljo, VIII.3
 11.  Karla Bencun, VIII. 2
 12. Ivan Rajić, IX.a
 13. Katarina Vujica, IX.a
 14. Maja Pavlinović, IX.b
 15. Gabrijel Stojčić, VIII.2
 16. Marko Jelonić, VIII.2
 17.  Lea Stanić, VI. 1
 18.  Marin Petrović, VI. 2
 19.  Mia Božić, VI. 3
 20.  Mia Bošnjak, VI. 2
 21.  Kristina Budimir, VI. 2
 22.  Laura Vujica, VI. 1
 23.  Sara Tolo, VI. 1
 24.  Elena Oroz, IX. a
 25.  Ana Tuka, IX. a
 26.  Lea Puljić, IX. a
 27.  Valentina Marković, IX. a
 28.  Tea Barešić, VIII. 3
 29.  Anja Perić-Komšić, VIII. 3
 30.  Anđela Milanović, VIII. 3
 31.  Lea Pavlović, VIII. 3

RITMIKA

 1. Irena Liješnić, IX.a
 2. Vanesa Stanić, VIII.3
 3. Anđelina Raguž, VII.2
 4. Petra Iskra, VII.1
 5. Marija Anić, VII.1
 6.  Tea Beljan, VII. 1
 7.  Nikolina Šušnjara, IX.b
 8.  Lea Šimić, IX. b
 9.  Lara Vidović, IX. b
 10.  Leona Cvitan, IX. b
 11.  Lea Stanić, VI. 3
 12.  Antonela Tadić, VI. 3
 13.  Elena Pravdić, VI. 3
 14.  Laura Vujica, VI. 1
 15.  Marijela Bojo, IX. a
 16.  Ana Knežević, VI.3
 17.  Tamara Bošnjak, VI. 3
 18.  Sara Tolo, VI. 1
 19.  Leonarda Marković, IX. b
 20.  Anja Bošnjak, IX. a

Voditeljica sekcije je nastavnica glazbene kulture Nikolina Pavlović.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2017.
Listopad  2017.

Upis članova u sekciju

Postavka glasa i formiranje zbora

Odabir skladbi za priredbu

Moja škola - tema

Studeni  2017.

Uvježbavanje skladbi za božićnu priredbu

Uvježbavanje koreografije

Prosinac  2017.

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije

Realizacija božićne priredbe

Zima - tema

Siječanj  2018.
Veljača  2018.

Priprema glazbenih točki za karneval

Odabir skladbi za završnu priredbu

Znamenitosti moga zavičaja - tema

Ožujak  2018.

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Travanj  2018.

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Proljeće - tema

Svibanj  2018.

Uvježbavanje skladbi za priredbu

Uvježbavanje koreografije za priredbu

Lipanj  2018. Realizacija završne priredbe