• 1

Sekciju čine učenici:

1.Lara Čabrić

2.Dora Čabrić

3.Glorija Gorički

4. Ela Buzuk

5. Anja Stojčić

Voditeljica sekcije je učiteljica Andrijana Kalinić.

Vrijeme realizacije AKTIVNOSTI
Rujan 2016
Listopad  2016
 1. Upis članova u sekciju
 2. Dogovor o načinu rada sekcije
 3. Igrokaz Moja škola
 4. Čitačka proba igrokaza
Studeni  2016
 1. Vježba igrokaza po ulogama
 2. Odabir učenika koji će nastupati na priredbi
 3. Priprema kostima za igrokaz
 4. Uvježbavanjem igrokaza i recitacije
 5. Izrada rekvizita za igrokaz i proba igrokaza
Prosinac  2016
 1. Igrokaz Zima
 2. Proba igrokaza i recitacije, izrada kostima
 3. Proba igrokaza i recitacije
Siječanj  2017
 1. Upis novih članova
 2. Dogovor o radu
Veljača  2017
 1. Igrokaz Znamenitosti moga zavičaja
 2. Čitačka proba igrokaza
 3. Čitanje igrokaza po ulogama
 4. Priprema kostima za igrokaz
Ožujak  2017
 1. Čitanje igrokaza po ulogama 
 2. Odabir učenika koji će nastupati na priredbi
 3. Vježba igrokaza po ulogama
 4. Uvježbavanje igrokaza
Travanj  2017
 1. Odabir igrokaza Proljeće
 2. Uvježbavanje igrokaza
 3. Izrada rekvizita za igrokaz
Svibanj  2017
 1. Proba igrokaza i dovršavanje kostima
 2. Uvježbavanje igrokaza
 3. Proba igrokaza
 4. Priprema za priredbu
Lipanj  2017
 1. Generalna proba pred nastup
 2. Završna priredba