Petra Barešić, učenica osmog razreda, u suradnji sa školskom psihologinjom, održala je prezentaciju na temu “Mentalno zdravlje”. Cilj aktivnosti bio...