Pedagoška služba

Pedagoginja u našoj školi je Vedrana Vukoja.

Opis posla pedagoga po standardima:

1)      RAD S UČENICIMA (savjetodavni, upis u I. razred, vijeće učenika, radionice)

2)      SURADNJA S NASTAVNICIMA (pračenje oglednih sati, pomoć u suradnji s roditeljima, pomoć u planiranju i izvođenju nastave)

3)      SURADNJA S RODITELJIMA (savjetodavni rad, suradnja sa vijećem roditelja, edukacija roditelja)

4)      PROFESIONALNA ORIJENTACIJA (rad s učenicima, roditeljima, razrednicima)

5)      PRAĆENJE, ANALIZIRANJE I UNAPREĐENJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA (analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera, analiza nastave, pračenje rada odjeljenske zajednice)

6)      ISTRAŽIVANJE U PRAKSI PEDAGOGA

7)      POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA (izrada GPR-a, suradnja s ravnateljem, tajništvom, knjižničarom, izvannastavne aktivnosti, planiranje)

8)      VOĐENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE (zabilješke o savjetodavnom radu, odjeljenske knjige i sl.)

9)      OSTALI POSLOVI (rad sa stručnim organima, suradnja s lokalnom zajednicom, projekti, rad s pripravnicima i studentima, stručno usavršavanje)