Povijest škole

Izgradnja prve zgrade osnovne škole u Kiseljaku (dio današnje Srednje škole) počinje 1890. godine, a završava se 1895. godine kada se upisuje prvih 150 učenika. Školske 1951./1952. godine osnovna škola (četverorazredna) prerasta u osmogodišnju te se u to vrijeme u izrazitoj formi javlja problem nedostatka učioničkog prostora.

Godine 1955. prva generacija ove škole sa uspjehom polaže tzv. malu maturu.

Nedostatak učioničkog i drugog prostora u školi ponovno postaje ograničavajući faktor daljeg uspješnog rada ove ustanove pa 1959. godine, naporima svih društvenih subjekata Kiseljaka i šire zajednice, počinje izgradnja nove škole (dva paviljona sa 16 učionica).

U okviru velike kulturno-prosvjetne akcije „1000 škola BiH do 1980. godine“, u Kiseljaku je 1979. godine izgrađena nova škola sa 12 učionica i kabineta za suvremenu nastavu i športska dvorana dimenzija 18 x 13 m sa 400 sjedišta na tribinama.

U sastavu Osnovne škole „Kiseljak“ su i dvije područne škole.

Godine 1931. izgrađena je zgrada Područne škole Brnjaci, a zgrada područne škole Palež podignuta je 1960. godine. Nastava u Paležu se već niz godina ne izvodi zbog nedovoljnog broja učenika na tom području.

U Domovinskom ratu škola je radila u iznimno teškim, ratnim uvjetima. Pod svoj krov primila je brojne izbjeglice iz okolnih gradova i drugih mjesta.

Danas škola radi u normalnim uvjetima, uz stalna nastojanja da budu još bolji.