Pravni akti

PRAVILNICI, KODEKSI, PROTOKOLI I DRUGI AKTI KOJE JE DONIJELA OŠ “KISELJAK”

Statut škole 

Pravilnik o kućnom redu (OŠ “KISELJAK”)

Pravilnik o pedagoškim mjerama (OŠ “KISELJAK”)

 Pravilnik o radu školske knjižnice

Kodeks ponašanja učenika (OŠ “KISELJAK”)

Kodeks ponašanja i odijevanja uposlenika OŠ “KISELJAK”

PRAVILNICI, KODEKSI, PROTOKOLI I DRUGI AKTI KOJE JE DONIJELO MINISTARSTVO OBRAZOVANJE KSB

Zakon o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 11/01) 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 17/04)

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i stjecanju statusa učitelja, nastavnika, profesora i stručnog suradnika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna

Pravilnik o vrsti vlastitih i ostalih prihoda te načinu i rokovima njihove raspodjele u osnovnim i srednjim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/15)

Pravilnik o izboru imenovanju i radu školskih odbora osnovnih i srednjih škola u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 8/15)

Pravilnik o izboru ustroju i radu školskih odbora (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 5/05);

Pravilnik o stručno-pedagoškom nadzoru u odgojno-obrazovnim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 6/15)

Pravilnik o organiziranju i izvedbi školskih izleta i školskih ekskurzija te drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 13/14)

Pravilnik o primjeni informacijskog sustava EMIS u osnovnim i srednjim školama u KSB (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 11/14)

Pravilnik o sadržaju obliku i načinu vođenja dokumentacije evidencije i obrazovnih isprava u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 9/14)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 4/03)

Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 10/03)

Pravilnik o pedagoškim mjerilima za osnovne škole (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 8/05)

Pravilnik o polaganju stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u osnovnom školstvu te nastavnika, profesora i stručnih suradnika u srednjem školstvu (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 3/14)

Pravilnik o odgoju i obrazovanju djece s teškoćama u razvoju i s posebnim obrazovnim potrebama u osnovnoj i srednjoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 13/06)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 7/16)

Pravilnik o praćenju napredovanja provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj: 5/10)

Pravilnik o dopunama Pravilnika o praćenju napredovanja, provjeravanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi (Službene novine Kantona Središnja Bosna”, broj 7/16)

Pravilnik o natjecanju i smotri učenika osnovnih i srednjih škola

Kriterije oslobađanja učenika od plaćanja nakande i trošarine (Službene novine Kantona Središnja Bosna, broj 4/16)

Kriteriji i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna 

Pregled rada izvannastavne aktivnosti

Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi

Upute za početak nastave u školskoj 2021./2022. godini

Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog školstva u Kantonu Središnja Bosna
Anex1
Anex2

error

Hvala Vam jer ste posjetili našu službenu stranicu. Možete također pogledati i naše social media profile te se pretplatiti kako bi nas pratili. :)