Školski logoped

U našoj školi kao logopedica radi Tamara Dilber. 

Logoped je stručnjak edukacijsko rehabilitacijskog profila koji radi na otklanjanu poteškoća govorno glasovne komunikacije te poteškoća čitanja i pisanja. Logoped se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijskim radom.

Najčešći poremećaji koji zahtijevaju stručnu pomoć logopeda su:

– poremećaj izgovora glasova,

– disartrije,

– usporeni razvoj govora,

– nedovoljno razvijen govor,

– poremećaji ritma i tempa govora,

– disfazije i afazije dječje dobi,

– posebne jezične teškoće,

– poremećaj čitanja i pisanja,

– afazije u odrasloj dobi.

Osobe s oštećenjem sluha, sa cerebralnom paralizom, mentalnom retardacijom i autizmom imaju povećan rizik nastanka poremećaja govorno glasovne komunikacije pa su i one učestalo obuhvaćane rehabilitacijskim postupkom logopeda.

Najveći dio navedenih poremećaja nastaje u najranijem djetinjstvu pa je od iznimne važnosti pružanje logopedske pomoći upravo u tom periodu. Zbog toga je značajno da stručnu pomoć logopeda mogu dobiti upravo djeca predškolske populacije odnosno djeca koja polaze dječji vrtić ali i djeca u našoj školi.