Školski odbor

 Školski odbor ima položaj upravnog organa.

  Zadaci Školskog odbora :

 • utvrđivanje poslovne politike škole i mjera za njeno provođenje;
 • uređivanje organizacije rada škole;
 • briga o racionalnom, ekonomičnom i namjenskom korištenju sredstava;
 • odlučivanje o prijemu i prestanku radnog odnosa s učiteljima, stručnim suradnicima i drugim djelatnicima;
 • razmatranje izvješća o ostvarenim rezultatima odgojno-obrazovnog rada;
 • razmatranje  programa i rezultata rada izvannastavnih aktivnosti;
 • suradnja s osnivačem, ministarstvom , općinom, lokalnom zajednicom, drugim organizacijama i zajednicama, te roditeljima odnosno skrbnicima;
 • obavljanje drugih poslova sukladno Zakonu, Statutu škole i drugim općim aktima škole.

Članovi Školskog odbora 

 1. Ljiljana Boro
 2. Nikola Grubešić
 3. Branka Knežević
 4. Aleksandra Dujić
 5. Ivica Tuka