Školski psiholog

Psihologinja u našoj školi je Anita Kristić.

1) Rad sa učenicima: individualni i grupni rad sa učenicima; obavljanje psihološke procjene sposobnosti učenika, posebno kroz testiranje djece za polazak u školu (provjera psihofizičke spremnosti za polazak u školu; utvrđivanje uzroka školskog neuspjeha i pružanje pomoći za njegovo prevazilaže prepoznavanje darovitih učenika i rad sa njima; utvrđivanje uzroka teškoća u ponašanju i vršnjačkim odnosima, emocionalne ili obiteljske probleme i pomaže učenicima da ih savladaju; razvijanje i provođenje preventivnih programa nepoželjnih oblika ponašanja, programa za jačanje samopouzdanja, učenje socijalnih vještina;

2) Rad sa roditeljima: pomaže roditeljima da prepoznaju i razumiju razvojne i individualne potrebe učenika i reagiraju sukladno njima; organizira školu roditeljstva u cilju osnaživanja roditelja; pomaže u aktivnom uključivanju roditelja u život i rad škole;

3) Rad sa nastavnicima: prepoznaje specifične teškoće, ali i pozitivne strane školske klime i odnosa među zaposlenima; uvodi u rad različite programe rada koji podstiču kreativnost u radu nastavnika i učenika; uvodi u rad suvremene metode provjere znanja učenika i njegovo praćenje; pomaže nastavnicima da prepoznaju i prevladaju razvojne poteškoće učenika kao i da prevladaju negativnu klimu u razredu; podstiče toleranciju za različitosti među učenicima i nastavnicima;

4) Istraživački rad: doprinosi procesu samovrednovanja škole, izradi programa usmjerenih na podizanje kvaliteta rada škole; osmišljava i sprovodi istraživanje povezano sa odgojno-obrazovnom praksom i psihološkim specifičnostima učenika i nastavnika; sudjeluje u istraživačkim projektima drugih institucija;

5) ostali poslovi po nalogu ravnatelja škole.