DanRužičastihMajica

Dan ružičastih majica, odnosno Dan borbe protiv vršnjačkog nasilja obilježava se zadnje srijede u veljači diljem svijeta. Sve je počelo...

Milijuni mladih ljudi u cijelom svijetu obilježavaju i ove godine Međunarodni dan prevencijemeđuvršnjačkog nasilja u školama- „Dan ružičastih majica“ izvorno...