Sv.Nikola

Sveti Nikola danas je darivao učenike prvog razreda, ali nije zaboravio ni učenike viših razreda kojima je također ostavio pokoji...