Uprava škole

Ravnateljica škole: Marijana Kobačić

Tajništvo: Sanja Vučić

Pedagoška služba: Vedrana Vukoja

Administracija: Ivana Štekić