Vijeće roditelja

            Cilj Roditeljskog vijeća je da unaprijedi obrazovanje kroz uključenje roditelja kao partnera škole te veći i aktivniji angažman učenika i nastavnika.

Zadaci i aktivnosti članova Roditeljskog vijeća

 • podizanje kvalitete rada škole
 • unaprjeđenje suradnje sa širom društvenom zajednicom
 • suradnja s tijelima škole po svim pitanjima rada i rukovođenja
 • zaštita prava i interesa učenika, roditelja i učitelja
 • unapređenje komunikacije roditelj-učenik-učitelj
 • poticanje volonterskog rada roditelja u školi
 • poboljšanje učeničkog vladanja
 • educiranje roditelja i učenika
 • promoviranje škole
 • sudjelovanje u školskim projektima
 • drugi poslovi od interesa za učenike, roditelje i školu.