Vijeće učenika

Cilj Učeničkog vijeća je doprinos u poboljšanju rada i rezultata rada u učenju, disciplini, očuvanju školske imovine i školskog dvorišta.

Zadaci Učeničkog vijeća: 

 • promoviranje interesa škole u zajednici na čijem području škola djeluje; 
 • prezentiranje stavova učenika škole Školskom odboru; 
 • poticanje angažiranosti učenika u radu škole; 
 • informiranje Školskog odbora o svojim stavovima, kada ocijeni da je to potrebno ili   po zahtjevu Školskog odbora, o svakom pitanju koje se odnosi na rad i upravljanje školom. 

Vijeće učenika čine učenici:

 1. Petra Šimić V.1
 2. Karla Petrović V.2
 3. Gabrijel Vukoja V.3
 4. Gabrijela Hrgota V.4
 5. Noa Klarić VI.1
 6. Nicol Matić VI.2
 7. Klaudija Marković VI.3
 8. Marko Matić VI.4
 9. Borijan Bešlić VII.1
 10. Nikolas Vrljičak VII.2
 11. Tamara Bencun VII.3
 12. Marko Kvasina VIII.1
 13. Tatjana Bujak VIII.2
 14. Nika Komšić VIII.3
 15. Leonardo Lučić IX.1
 16. Marija Škoro IX.2
 17. Anja Stojčić IX.3