Raspored zvona

Raspored zvona za predmetnu nastavu

Broj sataPočetak sataKraj sata
1. sat8:008:45
2. sat8:509:35
3 .sat9:4010:25
4 .sat10:4011:25
5 .sat11:3012:15
6. sat12:2013:05

Raspored zvona za razrednu nastavu

Broj sataPočetak sataKraj sata
1.sat8:008:45
2.sat8:509:35
3.sat9:5010:35
4.sat10:4011:25
5.sat 11:3012:15